Pendidikan

No

Tingkat pendidikan yang ditamatkan

Laki-laki
(orang)

Perempuan
(orang)

1

Tidak tamat SD

110

70

2

Tamat SD

292

196

3

Tamat SLTP

57

84

4

Tamat SLTA

105

97

5

Tamat Akademi/PT

19

32

Facebook Comments